Avainsana-arkisto: perehdyttäminen

Turvallisesti yhdessä

Merja Jortikka, 22.3.2017

Merja Jortikka

Turvallisuus ympäröi meitä. Siihen pyrimme. Se on sinun ja minun toimintaa.

Turvallisuus on kotona, koulussa ja työpaikalla samanlaisia arjen havaintoja ja tekoja. ”Kengät kelin mukaan, valot päälle, valot pois, ovi lukkoon, heijastin heilumaan ja nokka irti puhelimesta liikenteessä.” Ohjeistaja vaihtelee, mutta ydinviesti on sama: mieti ennakkoon ja estä vahinkoja. Oma tarkkaavaisuus ja huolellisuus auttavat ehkäisemään tapaturmia.

TAMKissa on ollut AVIn, Aluehallintoviraston, työsuojelu- ja –turvallisuustarkastus syksyn ja kevään aikana. Pääpaino oli juuri työnantajan toimissa ylläpitää terveellisiä ja turvallisia työoloja. AVIn tarkastaja tutkaili koneiden suojakaaria, tilojen valaistusta ja ilmanvaihtoa ja kehotti myymään ylimääräiset koneet ja vempaimet nurkista pois. Ulkopuolinen huomasi työhuoneiden täydet kaapit ja kaapinpäälliset. Toki tiedämme, että siivous onnistuu vain tyhjille pinnoille, mutta nyt tarkastajan komennon jälkeen alkaa tavaroiden tyhjentäminen ja järjestäminen.

Tavoitteemme on nolla tapaturmaa. TAMKissa ilmoitettiin viime vuonna 19 tapaturmaa, joista yhdeksän oli työmatkatapaturmaa ja 10 työtapaturmaa. Vaikka kuinka hiekoitetaan, kaatumisia ja liukastumisia tapahtuu jalan ja polkupyörällä. Onnettomuuksia voi tapahtua paitsi tuotantoa tai työtä, mutta myös urheilu, kuten kasinoiden eli casino online. Itävallan Sivusto http://atlas-conferences.com online casino takaa käyttäjilleen yhteensä turvallisuutta suhteessa voittonsa. Ei riskiä, talletusta, ilmainen rekisteröinti eikä onnettomuuksia. Työtapaturmiakin sattuu varotoimista huolimatta. Ne ovat onneksi olleet lieviä – osa niistä on kaatumisia portaissa, osa neulanpistoja laboratoriossa sekä haavoja. Sairauspoissaolopäiviä näistä on tullut 37, joka on pieni määrä, kun se suhteutetaan 700 työntekijän henkilöstöön. Yhä on kuitenkin matkaa nolla tapaturmaan.

AVIn tarkastaja kiinnitti huomiota myös osaamiseen. Osaamattomuus heikentää merkittävästi turvallisuutta. Riittävä perehdyttäminen ja opastaminen ovat avainasemassa. Työnantajan tehtävänä on Työturvallisuuslain (Työturvallisuuslaki 738/2002) mukaisesti estää ja poistaa haitta- ja vaaratekijöitä. Lisäksi velvoitteena on toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta terveellinen ja turvallinen työ on taattu. Saimme kiitosta mentorikäytännöstämme ja ajan varaamisesta perehdyttämiseen.

Kuulimme tarkastajalta, että AVIn erityisteemana on tällä hetkellä kiinnittää työpaikoilla huomio psykososiaaliseen kuormitukseen. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta (Työsuojeluhallinto 2015, tyosuojelu.fi). Sopiva työn sisältö ja työn määrä sekä vuorovaikutus työyhteisössä voimaannuttavat työntekijää, mutta epäsuhta jossain tai kaikissa näissä voi kuormittaa henkilöä. Kaikkien meidän työssä on aika ajoin kuormitusta, ja lähiesimiehen tehtävänä on huolehtia tiiminsä kanssa siitä, että palautuminen on mahdollista ja asiat ratkotaan rakentavasti.

Työntekijän ja opiskelijan velvoitteena on yleinen huolellisuus toiminnassa. Toiminnasta riippuen käytetään henkilönsuojaimia ja soveltuvaa työvaatetusta sekä turvallisuus- ja suojalaitteita. Työvälineiden ja vaarallisten aineiden käyttö vaativat ohjeistuksen mukaista työskentelyä. Jokainen voi vaikuttaa työergonomiaan. Onpa tehtävänämme myös Työturvallisuuslain mukaan poistaa vikoja ja puutteellisuuksia sekä ilmoittaa niistä tarpeen mukaan asianosaiselle taholle, esimerkiksi esimiehelle, kiinteistöpalveluille (vika@tamk.fi) tai henkilöstöpalveluihin.

TAMKissa on olemassa toimintatavat ja ohjeistukset sekä henkilöstön että opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Järjestyssäännöt, ilmoittamismenettelyt ja toimintaohjeet sekä työsuojelutoiminta ovat varmistamassa asiallista ja turvallista työskentelyämme.

Turvallisuus on tietoa ja tunnetta. Tiedät, että asioita hoidetaan ja varmistetaan ennakoivasti. Osaat myös itse toimia tilanteen niin vaatiessa. Asioiden jakaminen, keskustelu ja toistemme turvallisuudesta välittäminen luovat turvallisuutta ja antoisia kokemuksia. Näin turvallisuus on TAMKissa meidän yhteinen juttumme.

Merja Jortikka, henkilöstöjohtaja

Perehdyttämisellä sisään taloon

 

Olen Tuula Tulokas, TAMKin uusi lehtori. Olen tärkeä lenkki tiimissäni ja tuon TAMKiin paljon kaivattua osaamista. Näin minulle maalattiin rekryhaastattelussa. Tiedän kilpailun olleen kovaa: taisin päihittää 20 kanssahakijaa. Odotukseni TAMK-työlle ovat selvät: osaamiseni käyttö ja kehittäminen sekä työnteko kivojen työkaverien kanssa ja eläväinen työyhteisö. Haluan myös, että esimies on kannustava ja prosessit pelaavat.

Esimieheni lähetti minut ensimmäisellä viikolla uusien työntekijöiden perehdyttämispäivään. Kokemuksenani oli, että päivä antoi kattavan kokonaiskuvan TAMKin toiminnasta. Jatkopäivä on vielä tulollaan. Hienoa, kun perehdyttämismateriaalit ovat kaikille – meille uusille ja pidempään palvelleillekin – käytössä intrassamme Kompassissa.

Muutoksia myös työyhteisön toimintaan

Esimieheni oli hoitanut hyvin jo ennen töiden aloittamistani kulkuoikeudet, työvälineet ja työtilan kuntoon. Tämä oli arvokas sisäänkutsuminen TAMKiin, varsinkin kun muistan, kuinka retuperällä käytännön järjestelyt olivat ensimmäisessä työpaikassani. Esimiehen nimeämä työkaveri tutustutti minua mukavasti lähityöyhteisössä ja laajemminkin, iso talo ja paljon väkeä muistettavaksi. ’Ajan kanssa oppii’ -ajatus tyynnytti mieltäni ensihetkissä. Varmasti istun vielä monta kertaa jatkossakin esimiehen kanssa keskustelemassa työtehtävistä. Nyt olemme käyneet lävitse päätehtäviäni koulutuksen puolella ja sen, miten tehtäviä suunnitellaan tarkemmin tiimin sisällä. Lähden intoa palaen myös hanketyöskentelyyn ja koen voivani antaa toisille samalla kun saan heiltä ideoita ja osaamista.

Tiedän, että esimieheni on pitänyt miettiä koko porukan työtä ja resursointia, kun ensi kuussa työyhteisöömme tulee vielä toinen uusi työntekijä, Turo Tuore. Esimies ja työkaverit ovat kyllä tosi kivasti ottaneet uuden keskustelijan mukaan. Taisi esimiestäkin hiukan jännittää, miten toiset ottavat tulokkaan vastaan, kun pitkään on toimittu tietyllä ryhmällä ja nyt katsastellaan, mitä toinen on naisiaan tai miehiään. Voin kyllä todeta, että tunnelma on kaikkinensa ollut positiivisen odottavainen ja kaikki ovat mukavia ja yhteistyöhaluisia.

Konkarityökaveri kertoi minulle, että he olivat osanneet odottaa uutta henkilöä siitä asti, kun rekrytointitarve oli keskusteltu osastokokouksessa. Kaikki olivat lukeneet hakuilmoituksen tarkkaan. Muutamat olivat osallistuneet haastatteluihin ja valintatyöryhmään. Porukassa oli ollut ääneen sanomattomasti esillä se, miten tiimin ryhmädynamiikka muuttuu ja muokkautuu. Onneksi olemme jutelleet tuosta osastopalaverissa, kun ilmassa oli ollut henkeä, että tulokas on muita nuorempi ja kuulemma haka kaikessa tietotekniikkaan liittyvässä. Porukan keskustelussa tuli esille koko tiimin monipuolinen osaaminen ja kokemus. Ideoimme lisäksi, miten alamme kehittää uutta yhteisvoimin.

Aika kuluu – kaikki hyvin

Kaksi kuukautta on lentänyt siivillä uudessa työssäni. Arvioimme esimieheni kanssa, miten työni on lähtenyt liikkeelle. Alun jännitys koskien opetustyötä tiimityönä ja riippuvaisena opiskelijaryhmästä, on melko hyvin haihtunut. Kaipa tässä yhä on hiukan uuden työpaikan honeymoonia menossa, mutta uskon hyvän kokemuksen vahvistuvan ja jatkuvan. Olen hyödyntänyt työterveyshuollon työhöntuloterveystarkastuksen ja Unipoli Sportin liikuntapalvelut. Itse työtehtävä on moninainen: opetusta ja hankkeessakin olen jo mukana. Aion osallistua yhteistapahtumiin – infoihin ja rientoihin. Menin taukotilaamme ensimmäisellä viikolla kahvimukini kanssa ja olen houkutellut sinne Turo Tuoreenkin mukavaan kahvirinkiin. ’Alku hyvä, loppu hyvä’ eli tästä onnistuneesta startista työssäni on helppo ja turvallinen jatkaa. Näinhän olen ajatellutkin hyvän perehdyttämisen etenevän. Olen sisällä työssäni ja TAMKissa. Ja miten kivalta se tuntuikaan, kun työkaverit kertoivat, että oli nasta juttu saada porukkaan tällainen avoin ja hymyileväinen ihminen.


Merja Jortikka, henkilöstöjohtaja