Avainsana-arkisto: kulttuuriala

TAMKissa on valintojen paikka

Median mielenkiintoinen maailma

Kuluneen viikon aikana olen ollut julkisuudessa nopeasti arvioiden enemmän kuin muuten tällä vuosikymmenellä yhteensä, viidessä päivässä 9 lehtikirjoitusta TAMKin toimilupahakemuksen valmistelusta. Verkkokeskustelu on oma lukunsa, se näyttää kulkevan ihan omia polkujaan. Kokonaiskuva tilanteesta on jäänyt hämäräksi.

Mediajulkisuudessa huomio on kiinnittynyt lähinnä kuvataiteeseen, vaikka samassa esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi myös ensihoidon, laboratorioanalytiikan ja kirkkomusiikin koulutuksista sekä useista suuntautumisvaihtoehdoista esim. tekniikassa. Näistä monet ovat suurempia kuin kuvataiteen koulutusohjelma, samoin kuin jo viime vuonna opetusministeriön päätöksillä lopetetut matkailun ja viestinnän ohjelmat.

Uuden toimiluvan hakemisen lähtökohtana on ollut ammattikorkeakoulun ja ylläpitäjäyhtiön hallitusten yhteinen ja yksimielinen linjaus. Kun TAMKin saama valtionrahoitus vähenee 12–15 %, on tehtävä valintoja. On luovuttava joistakin koulutuksista, ja vahvistettava jäljelle jääviä.

Valmistelutyö perustuu siis arvovalintoihin ja tarkoituksenmukaisuuteen – kaikkialla ei kannata kouluttaa kaikkea. Kuvataiteen koulutuskin saisi entistä paremmat lähtökohdat niillä paikkakunnilla, missä sitä jatketaan.

Ensi syksyksi TAMKin, niin kuin muidenkin ammattikorkeakoulujen, on tarkennettava profiiliansa ja keskityttävä entistä tarkemmin valituille painoaloille. Emme aliarvosta, saatikka vastusta kuvataidetta, vaan haluamme turvata mahdollisimman laajan ja laadukkaan koulutuksen, niin kulttuurialalla kuin kaikilla muillakin koulutusaloillamme.

On hyvä muistaa, että opetus- ja kulttuuriministeriö säätelee voimakkaasti ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia päätöksentekoon. Opiskelupaikkojen siirrosta koulutusalalta toiselle päätetään opetusministeriön kanssa käytävissä sopimusneuvotteluissa. Ministeriö ohjaa näin koulutusta haluamilleen koulutusaloille. TAMKin opiskelijamäärät ja tutkintotavoitteet on sovittu koulutusalakohtaisesti vuoteen 2016 saakka.

Opetusministeriön erityinen vaatimus on vähentää kulttuurialan koulutusta Suomessa. Juuri OKM:n päätöksellä TAMKistakin vähennettiin tältä vuodelta 55 aloituspaikkaa (30 %) kulttuurialalta. Uudessa toimilupaesityksessämme kuvataiteen 20 vuotuista aloittajaa siirtyisivät elokuva- ja tv-alan sekä median koulutukseen, jotka muodostaisivat ytimen TAMKin toiminnoille Tohloppiin syntyvässä Mediapolis-yhteisössä. Näin TAMK haluaa olla mukana tässä Tampereen kaupungille ja koko kaupunkiseudulle tärkeässä kehityshankkeessa. Taiteen osaaminen ei tässä yhteydessä häviä minnekään.

TAMKin tahto on uudistua ja samalla turvata laadukas koulutus. Valitettavasti niukkenevilla resursseilla emme pysty kaikkia nykyisiä koulutuksia tarjoamaan. Työelämäkorkeakouluna kiinnitämme erityistä huomiota koulutuksemme laaja-alaisuuteen ja työmarkkinavastaavuuteen. Jatkamme TAMKin kehittämistä Pirkanmaan työelämältä saamallamme ohjauksella ja tuella.

Rehtori Markku Lahtinen