Päivi Karttunen

Päivi KarttunenOlen kehittämisestä vastaava vararehtori, ja vastuualueisiini kuuluvat TAMKissa muun muassa toiminnanohjaus ja laadunhallinta, pedagoginen kehittäminen ja siihen liittyvät erilaiset hankkeet. Lisäksi vastuualueelleni kuuluvat ammatillinen opettajakorkeakoulu, opetusteknologiapalvelut ja maakuntakorkeakoulutoiminta.

Kehittäminen on tavalla tai toisella ollut se teema, jonka ympärillä olen koko ammattikorkeakoulu-urani ajan, jo toistakymmentä vuotta, työskennellyt. Ja tämä työ on se, josta edelleen joka päivä jaksan innostua. Tehtäväni ja ne ihmiset, joiden kanssa voin työskennellä, ovat se voimavara, jonka kautta voi joka päivä oppia uutta. Kehittäminen onkin mitä suurimmassa määrin juuri yhdessä tekemistä, osaamisen jakamista ja yhdessä uuden luomista. Viime aikoina olen kiinnostunut verkostojen voimasta uuden luomisessa ja samalla verkostojen johtamisesta korkeakoulun sisällä.