Arkistot kuukauden mukaan: joulukuu 2013

Toimiluvat tulivat, mutta toimivatko luvat?

Ornamental Christmas Tree Ball
Toimilupien hakuprosessi on nyt ohi, ja kaikki nykyiset ammattikorkeakoulut saivat uuden toimiluvan. Mutta toimivatko nämä luvat?

Hakukierroksen tavoitteena oli, että ammattikorkeakoulut profiloituvat omille vahvuusalueilleen ja osaaminen kootaan riittävän suuriksi kokonaisuuksiksi. Lopputulemana kuitenkin vain muutama ammattikorkeakoulu luopui muutamista hyvin pienistä koulutuksista. Toki näilläkin on merkitystä. Esimerkiksi TAMKissa kulttuurialan rahoituksen pienentyessä noin 40 prosenttia oli välttämätöntä luopua jostakin, jotta jatkossa toteuttava kulttuurialan koulutus on riittävän vahvalla pohjalla.

Toimilupa määrittelee nyt koulutusvastuut kullekin ammattikorkeakoululle. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi tutkinnosta luopumiseen tai uuden tutkinnon aloittamiseen tarvitaan valtioneuvoston lupa. Jotenkin uskoisin, että yhä nopeammin muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittaisiin hieman nopeampaa ja joustavampaa menettelyä koulutusvastuiden muutoksien tekemiseen.

Toimilupakierroksella, ja jo ennen sitä, näkyvämpiä muutoksia on ollut ammattikorkeakoulujen toimipisteiden määrän väheneminen. Kahdeksastakymmenestä on nyt tultu vähän yli neljäänkymmeneen, eivätkä vähennykset tähän jää. Toimilupiin sisältyvien kehittämisvelvotteiden perusteella karsintaa on vielä tulossa.

Kulunutta vuotta pohtiessa herää väkisinkin kysymys, oliko toimilupien peruuttaminen ja uudelleen päättäminen aivan tarpeettoman järeä keino savutettuihin tuloksiin nähden. Tosin poliittinen päätöksenteko näyttää olevan niin vaikeaa, että olisiko ilman toimiluvan menettämisen uhkaa tapahtunut yhtään mitään. Ammattikorkeakoulujen rahoitukseen kohdistunut noin 18 prosentin säästövelvoite olisi silloin viety läpi kaikenkattavasti juustohöylällä, mikä olisi ollut kaikkein huonoin vaihtoehto.

Hyödyllisintä toimilupahaun valmistelussa oli varmaankin toimintojen monipuolinen arviointi eli se keskustelu, mitä käytiin niin oman ammattikorkeakoulun sisällä kuin kollegoiden kanssa. Ammattikorkeakoulusektorin rakenteellisessa kehittämisessä on päästy hyvään alkuun.

Markku Lahtinen
TAMKin rehtori ja toimitusjohtaja, Arene ry:n puheenjohtaja