Vararehtorin työviikko

Silmäilen aamuisin Kauppalehden lävitse. Lehdessä on säännöllisesti juttusarja, jossa henkilö kuvailee työviikkonsa. Luen yleensä jutun lävitse ja jätän pörssikurssien seuraamisen vähemmälle.  Olen muutaman kerran miettinyt, minkä takia on mielenkiintoista lukea, mitä henkilö X tekee maanantaina tai keskiviikkona. Mielestäni tarinoissa on mielenkiintoista se, että ne tuovat esille ihmisen johtajan roolin takana. Tästä sain kimmokkeen tämän blogin sisältöön.

Maanantai

Päivän aluksi kävin avaamassa kansainvälisen Intensive Programme ohjelman “DIGISOMEMAR – digital, social and mobile media in marketing, internet and it applications & management of m- and e-business”. Kyseisessä verkostossa on mukana 15 eurooppalaista korkeakoulua. Tänä vuonna kahden viikon pituinen intensiiviohjelma järjestettiin Tampereella ja Virroilla. TAMKissa kokoontui maanantaina myös yhteistyössä JAMKin kanssa järjestetty kielten opettajien kv-viikko. Kyseiselle viikolle osallistui 70 kielten opettajaa Euroopasta. Edellisen viikon perjantaina avasin HEInet-verkoston ulkomaanvaihtoon lähtien opiskelijoiden orientaatiopäivän. Olen välissä jopa hämmästellyt TAMKin kv-toiminnan laajuutta. Ilokseni olen huomannut IP-ohjelmien ja kv-viikkojen ohjelmien olevan huolella valmisteltuja ja korkeatasoisia. Valitettavasti itselläni ei useinkaan ole aikaa osallistua itse ohjelmaan.

Tästä tilaisuudesta siirryin suoraan TIPTOP-projektin esittelyyn. Kyseessä on valtakunnallinen kehittämishanke, jossa luodaan opiskelijan sähköinen työpöytä. Järjestelmä sisältää ROS, AHOT ja HOPS -työkalut. Reaaliaikaisen opintojen seurannan kautta opiskelija voi seurata mm. opintojensa etenemistä, ilmoittautumista opintojaksoille ja omaa työ/lukujärjestystään. Kyseinen järjestelmä kerää samaan portaaliin palvelut, jotka nyt ovat olleet useassa eri järjestelmässä. Se tulee myös helpottamaan opintojen ohjaajien ja opettajatuutorien työskentelyä.

Päivän päätteeksi pidimme TAMKin johtoryhmän kokouksen. Kävimme lävitse seuraavalla viikolla olevaan PIRAMK Oy:n ja TAMKin sisäiseen hallitukseen menevien asioiden valmistelutilanteen. Lisäksi keskustelimme toimilupahakemuksen sisällöstä ja valtakunnallisesta tilanteesta tulevien koulutusvastuiden ympärillä.

Tiistai

Päivä alkoi energisesti, kun kävin fysioterapiassa.   Jumittuneita hartioita pitää välissä huoltaa, jotta ajatuskin juoksee kirkkaammin. Päivällä kävimme lävitse Peppi-projektin tilanteen projektipäällikön kanssa. Uuden mm. koulutuksen vuosisuunnitteluun liittyvän tietojärjestelmän käyttöönotto on kiivaimmassa vaiheessa. Ensi viikolla julkaistaan opettajien ensi lukuvuoden alustavat työaikasuunnitelmat. Projektin käyttöönotossa ilmenee aina jotain odottamattomia asioita. Samalla suunnittelimme, kuinka Pepin käyttöönottoa ja henkilöstön koulutuksia jatketaan ensi lukuvuonna.

Iltapäivällä palaveerasin koulutusjohtajan kanssa ensi lukuvuoden vapaasti valittavista opinnoista. Rahoitustason laskiessa opintojaksotarjontaa on jouduttu karsimaan. Samalla kuitenkin on pidettävä huolta, että leikkauslistalle ei joudu TAMKin strategian kannalta tärkeitä osaamisalueita. Tämä on toisinaan vaikeaa tasapainoilua. Lisäksi valmistelin yhdessä johdon sihteerien kanssa hallitukseen meneviä oikaisuvaatimuksia. Jotta ne tulevat huolellisesti valmisteltua, on pyydettävä kirjalliset vastineet valintakokeiden järjestäjiltä. Esittelijänä tehtävänäni on tehdä laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusharkinnan jälkeen perusteltu esitys siitä, johtaako oikaisuvaatimus tehdyn päätöksen muuttamisen vai hylätäänkö oikaisuvaatimus.

Rehtori oli palannut ansaitulta lomalta ja kävimme päivän päätteeksi lävitse ajankohtaisia asioita.

Keskiviikko

Tapasin TAMKin koulutusjohtajat aamukahvien merkeissä. Meillä on tapana pitää joka toinen viikko muodollinen ja etukäteen valmisteltu johtoryhmän kokous. Vuoroviikkoina tapaamme epävirallisemmin aamukahveilla. Ilman muodollista esityslistaa on hyvä keskustella akuuteista asioista ja vaihtaa kuulumisia.

Tämän jälkeen oli vuorossa palaveri johtavan opintojen ohjaajan kanssa. Hän oli analysoinut tarkemmin kevään yhteishakua ja hakijamääriä. Vaikka TAMK säilyi edelleen maan vetovoimaisimpana amkina, hakijamäärämme laskivat suhteessa muihin. Mietimme yhdessä syitä tähän sekä mahdollisia jatkotoimia. Lisäksi kävimme lävitse tutkintosääntöön tarvittavia muutoksia ja kesällä pidettävän ylimääräisen rästitentin järjestelyjä.  Hän on jäämässä eläkkeelle kesällä, mietimme yhdessä kuinka tulemme toimeen ilman toisiamme jatkossa.

Vararehtori Marja Sutelalla ja johtavalla opinto-ohjaajalla Anne Mustosella on riittänyt monenlaisia yhteisiä asioita vuosien varrella.

Vararehtori Marja Sutelalla ja johtavalla opinto-ohjaajalla Anne Mustosella on riittänyt monenlaisia yhteisiä asioita vuosien varrella.

Päivään sisältyi myös henkilöstöinfo. Keskellä AMK-rakennemuutosta, rahoitustason laskua ja YT-menettelyjä, on tärkeää kertoa henkilöstölle missä ollaan menossa ja mitä on valmistelussa. Juhlasalissa pidetyissä infoissa syntyy harvoin keskustelua, tilaisuudet ovat enemmänkin tiedonvälitystä. Omana aiheena oli kertoa kalenterivuosisuunnitteluun siirtymisestä vuonna 2014. Ensi syksy on opetushenkilöstön työajansuunnittelussa siirtymäkausi. Syksylle laaditaan oma työaikasuunnitelma ja erikseen omansa vuodelle 2014. Tällä järjestelyllä budjetti ja työaikasuunnittelu kulkevat yhtenä kokonaisuutena. Tärkeä asia tiukkenevassa taloudessa.

Torstai

Aamu alkoi valmistumisjuhlapalaverissa. Kävimme lävitse vakiintuneen sapluunan mukaisesti 8.6. valmistumisjuhlien (kaksi juhlaa klo 10 ja 12) valmisteluvastuut. Kaksi kertaa vuodessa pidettävien juhlien järjestelyihin osallistuu suuri joukko ihmisiä. Olemme kuitenkin halunneet pitää tästä perinteestä kiinni. Elämästä tulee kovin arkista ilman juhlia. Toivottavasti myös valmistuneille ja heidän läheisilleen jää juhlista mukava muisto.

Tämän jälkeen seurasi pietarilaisen korkeakoulun kanssa tehtävän kaksoistutkinnon valmistelukokous.  Kävimme lävitse pietarilaisten partnerien näkemyksiä ja toiveita yhteiselle maisteriohjelmalle. Toivottavasti vuonna 2014 voimaan tuleva uusi AMK-laki ja asetus ratkaisevat sen epäkohdan, että myös double degree yhteistyössä ulkomaalaisilta opiskelijoilta vaaditaan ennen YAMK-opintoja kolmen vuoden työkokemus. Nykyinen malli estää tehokkaasti yhteisten maisteriohjelmien valmistelun.   Valmistelija oli tehnyt erinomaista työtä, ohjelma näyttää olevan hyvissä käsissä.

Päivään sisältyi myös henkilöstöjohtajan kanssa käyty keskustelu YT:n vaikutusten toimeenpanosta. Tässä tilanteessa kaikkien on kiinnitettävä erityistä huomioita siihen, että toimitaan TAMKin toimintakäytäntöjen mukaisesti. On erittäin vaikeaa hyväksyä puutteellisia matkasuunnitelmia, kun samanaikaisesti mietitään henkilöstön irtisanomisia ja osa-aikaistamisia.

Perjantai

Kalenterissa oli onneksi vapaata aikaa tämän blogin (oli jo myöhässä) kirjoittamiseen.  Aamulla oli sovittu palaveri opintoasiainpäällikön kanssa ajankohtaisista asioista. Alkuviikosta tuli tieto, että korkeakoulujen yhteishaun uudistus siirtyy syksyyn 2014. Kehitettävässä korkeakoulujen hakujärjestelmässä (KSHJ) on kuitenkin elementtejä, joihin AMK-sektorin pitää reagoida. Lupasin ottaa asiat esille Arenen puheenjohtajana toimivan rehtorimme kanssa.  Iltapäivällä oli vuorossa hankeideatyöryhmän kokous. Käsittelemme ideavaiheessa olevat TKI-hankkeet. Vaikka menettelyä kritisoidaan, se on kuitenkin vienyt TAMKin hankkeita strategisempaan suuntaan. Lisäksi on jo valmisteluvaiheessa tärkeää koordinoida suunnittelua ja saattaa lähellä toisiaan olevien hankkeiden tekijät yhteistyöhön keskenään.

Kokonaisarvosana

Minulla on ollut tyypillisen vaihteleva työviikko. Sovittuja palavereja on ollut kenties tavallista vähemmän ja aikaa on jäänyt asioiden valmisteluun työaikana. Viikon aikana on ollut monta tietojärjestelmien kehittämiseen liittyvää palaveria ja olen tavannut lukuisan määrän eri ihmisiä. Viikonloppuna on luvassa pojan 5-vuotissynttärikutsut. Niitä suunnitellessa on hyvä siirtyä viikonlopun viettoon. Tarkoitus on ehtiä myös ulkoilla – hyvää säätäkin on luvattu. Kokonaisarvosanaksi annan viikolle 8 ½.

vararehtori Marja Sutela

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *